Görsel-İşitsel Medyaya Engelsiz Erişimde Kalite Çalıştayı

9 Aralık 2019 (09:00-17:00) Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü-Ankara

Aralık 2018 - Ocak 2019 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından “Sağır, işitme ve görme engellilerin medya hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi çalıştayı” düzenlenmiş ve sonuç bildirisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Devletimizin bu konuda attığı adımlar, olanakların gerektirdiği ve el verdiği hızda ve oranda gerçekleşmektedir. Ancak, alanda çalışmalara bir ivme kazandırmış olan bu etkinlik, tüm paydaşların sürece nasıl katkı sağlayabileceklerini düşünmelerine de vesile olmuştur.

Bu düşüncelerden hareketle, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi himayesinde konuyla ilgili ikinci bir çalıştayın düzenlenmesi öngörülmüştür. Medya hizmetlerine engelsiz erişim için nitelikli çeviri ve engelsiz erişimle sunulan programların oranları (dağılımları) birlikte ele alınması gereken konulardır. Medya hizmetlerine engelsiz erişim için çeviride nicelik ve nitelik konuları eşgüdümlü bir şekilde çalışılmalıdır.

 

Kaliteli erişimin sağlanması için:

  • paydaşlar tarafından oluşturulması gereken altyapı,

  • akademisyenlerin ve uygulayıcıların (çevirmenler, engelsiz erişimde çeviri hizmeti sağlayan kurumlar, medya sağlayıcıları vb.) atması gereken adımlar ve yapmaları gereken araştırmalar,

  • engelsiz erişim felsefesinin oluşturulması,

konularına odaklanılması gerekir. Söz konusu çalıştayın amacı, ilgililerin, kendi kurumları, uzmanlık çalışmaları, girişimleri nezdinde ‘bireysel/kurumsal’ bir yol haritası oluşturmalarına olanak sağlamaktır.

© 2019 GİMEK. Tüm haklar saklıdır. Web sayfasına üçüncü kişilerin yapacağı müdahaleden/değişikliklerden GİMEK sorumlu değildir.