Hakkımızda

Medya hizmetlerine engelsiz erişim için nitelikli çeviri ve engelsiz erişimle sunulan programların oranları (dağılımları) birlikte ele alınması gereken konulardır. Bu amaçla, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi himayesinde, sınırlı sayıdaki bilim insanlarının ve uzmanlarının katılacağı bir çalıştay düzenlenmesi öngörülmüştür. Engelsiz erişimde kalitenin sağlanması konusuna bir ön hazırlık niteliğinde olan, üst düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alışverişinin yapılacağı bu Çalıştay 9 Aralık 2019 tarihinde (09:00-17:00) Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsünde düzenlenecektir.

 

Katılımcılar:

 

  • Konuyla ilgili resmi kurumlardan ve bakanlıklardan temsilcilerimiz,

  • Konuyla ilgili müzakerelere fiilen katılmış, diğer paydaşlarla toplantılar yapmış, araştırma projelerine destek vermiş, akademisyenlerle ve uygulayıcılarla birlikte çalışma potansiyellerini ortaya koymuş sivil toplum kuruluşları temsilcileri,

  • Farklı engelsiz erişim çeviri türlerinde son üç yılda çeşitli medya ürünleri sunmuş olan ulusal medya sağlayıcıları,

  • Son üç yılda, farklı platformlara ve alıcılara, değişik içerikte ve formatta engelsiz erişim için kullanılan çeviri türleriyle ürün hazırlamış olan uygulayıcılar,

  • Konuyla ilgili akademik çalışma yapmış, STK’larla proje yürüterek alıcı profilinin gereksinimlerini tanımış akademisyenler,

  • Konu uzmanı yabancı akademisyenler ve uzmanlar olarak belirlenmiştir.

© 2019 GİMEK. Tüm haklar saklıdır. Web sayfasına üçüncü kişilerin yapacağı müdahaleden/değişikliklerden GİMEK sorumlu değildir.