Program

PROGRAM


Çalıştayın amacı, ilgililerin, kendi kurumları, uzmanlık çalışmaları, girişimleri nezdinde
‘bireysel/kurumsal’ bir yol haritası oluşturmalarına olanak sağlamaktır.


Üç ana oturum öngörülmüştür:


• 09:00-09:30 Açılış konuşmaları
o Üniversite Rektörlerimizin açılış konuşmaları
o Resmi kurum temsilcilerimizin açılış konuşmaları


09:30-09:50 Kahve arası

1. Oturum- 09:50-12:00
Avrupa’da konuyla ilgili çalışmalara imza atmış, müzakere yürütmüş, proje yapmış Prof. Pilar Orero, Prof. Pablo Romero-Fresco ve Birleşmiş Milletler-ITU temsilcisi Simao Campos ile:


o Avrupa’da engelsiz erişimde kalitenin sağlanması için atılan adımların gözden geçirilmesi;
o Alan uzmanları tarafından kurgulanması gereken altyapı ve yapılması gereken araştırmalar konusunda önerilerin sunulması;

o Kalitenin sağlanması için oluşturulması gereken ‘engelsiz erişim felsefesinin’ tartışılması.

12:00-13:00 Öğle yemeği arası

2. Oturum-13:00-15:00
STK’lardan, uygulayıcılardan ve medya kuruluşlarından temsilcilerle:


o Ülkemizde medya hizmetlerine engelsiz erişimin toplumlumuz için öneminin ve atılacak adımların engelliler için kazanımlarının tartışılması;
o Paydaşların destek verebilecekleri girişimlerle ve somut adımlarla ilgili fikir alışverişi;
o Uzmanlarla ve uygulayıcılarla mesleki kısıtlarının ve zorlukların paylaşılması;
o Medya hizmet sağlayıcılarının kaliteli engelsiz erişim için gereksinim duydukları desteğin tartışılması.

15:00-15:20 Kahve arası

3. Oturum-15:20-17:00
Tüm paydaşların katkılarıyla:


o Çalıştay süresince dile getirilen konuların öneriler olarak kaleme alınması ve
o Önerilerin ilgililer ile paylaşılarak alanda araştırmalara ve girişimlere ivme kazandırılması konusunun görüşe sunulması.

17:00-17:15 Kapanış konuşmaları

© 2019 GİMEK. Tüm haklar saklıdır. Web sayfasına üçüncü kişilerin yapacağı müdahaleden/değişikliklerden GİMEK sorumlu değildir.